De laatste Joodse oudste van Bergen-Belsen.
Josef Weiss – waardig in een onwaardig milieu

 

– Vertaald in de Nederlandse taal door EST-TRANSLATIONS / Kurt König (Estland) –

ho flag (Dutch version)

 

testOver het boek

In de commandostructuur van de Duitse NS-terreur was de "Joodse oudste" een (functie) gevangene die als prominente persoonlijkheid verschillende functies vervulde: enerzijds was hij een bereidwillige ontvanger van NS-bevelen en anderzijds vertegenwoordigde hij de "Raad van de Joden" en moest hij ook als helper fungeren voor de talloze Joodse slachtoffers die voor de Holocaust waren voorzien. Uit dit spanningsveld resulteerde een evenwichtsoefening die blootstond aan het verwijt van collaboratie en corruptie.

Bijgevolg is de hier voorliggende documentatie niet alleen een biografie over de uit Duitsland afkomstige Josef Weiss, maar ook het exemplarisch begin van een in Duitsland nauwelijks op gang gekomen onderzoeksproject. Tot op vandaag is de reputatie van de "Joodse oudsten" immers met vele verwijten beladen.

testDe naam Bergen-Belsen is (tot het) synoniem geworden van terreur, gruwel en verhongerde mensen in het NS-concentratiekampensysteem. Het feit dat een Joodse burger afkomstig uit de Duitse Voreifel onder zulke onmenselijke omstandigheden tot voorbeeld en hoop voor veel gekwelde mensen kon uitgroeien en uiteindelijk als de "laatste Joodse oudste" tot een charismatische persoonlijkheid werd spreekt de algemene discriminatie van alle functiegevangenen tegen. Het hier gepresenteerde materiaal biedt wel een indringend overzicht van de echt onbeschrijvelijke misdaden die in het concentratiekamp Bergen-Belsen werden begaan (1944-1945).

Meteen levert dit als biografie geconcipieerd boek een belangrijke bijdrage tot de discussie over de zogezegd "bereidwillige helpers" van de NS-terreur en een bijkomend bewijs van de vernietigingsmaatregelen die in Bergen-Belsen werden genomen. Het feit dat er daar veel anonieme helden waren die geen plaats in de geschiedenis hebben gekregen wordt door de auteur keer op keer aan de hand van tot nu toe onbekende voorbeelden onderstreept.

 

Hans-Dieter Arntz

Der letzte Judenälteste von Bergen-Belsen
Josef Weiss – würdig in einer unwürdigen Umgebung

(Dutch version by EST-TRANSLATIONS / Kurt König (Estland) :
De laatste Joodse oudste van Bergen-Belsen.
Josef Weiss – waardig in een onwaardig milieu

712 pages, bound, 98 illustrations, 14.8 cm x 22.7 cm,
 ISBN 978-3-86933-082-2, 38 00 €.
 © 2012 Helios Verlag Aachen (Germany) Publishing
provided by HELIOS, where the article originated.

« zurück zum Seitenanfang